top of page

תקנון

ברוכים הבאים!
ברוכים הבאים לאתר,saraknoll.com  האתר משמש לצורך התרשמות מיצירות הפיסול והציור, כפלטפורמת מידע אודות האמנית ויצירותיה, וכן משמש כחנות אינטרנטית לממכר היצירות. 
בטרם תמשיך בביצוע הרכישה באמצעות האתר או בפעילות אחרת באתר הינך נדרש לקרוא את תנאי השימוש המפורטים להלן. כתנאי לרכישה באתר, עליך להסכים לכל התנאים וההתניות הכלולים בתקנון זה. על כן אנו ממליצים כי תקרא אותו בעיון.
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן גם לנשים.

 

הגדרות
1.     אתר saraknoll.com  (להלן: "האתר") מהווה כאמור חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט וכן פלטפורמה להתרשמות מיצירת האמנית שרה קנול ופועלה. 
2.    בעלת האתר הינה הגברת שרה קנול (להלן: "שרה קנול" או "בעלת האתר") והוא נמצא בבעלותה הבלעדית. כמו כן האתר מופעל על ידה או על ידי מי מטעמה (להלן: "הנהלת האתר").
3.    פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").
4.    הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המזמין", כהגדרתו להלן, באתר.
5.    מוצרים - כל הפריטים המוצעים למכירה באתר – יצירות אמנות במהדורות מוגבלות, ציורים, פסלים וכיוצא באלה.
6.    מזמין -  לרבות לקוח/גולש/חברה.
7.    יום ביצוע ההזמנה - היום בו אושרה העסקה על ידי חברת האשראי שהזינה המזמין ו/או על ידי חברת PAY PAL (פיי פאל).
8.    אישור הזמנה - מהווה את החשבונית ביחד עם פרטי רכישת העסקה.
9.    כתובת למשלוח - הכתובת שציין המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח ההזמנות. 
10.    מועד אספקה מבוקש - המועד אשר נרשם ע"י המזמין כמועד בו הוא מעדיף שיסופק לו המוצר.
11.    יום אספקה - אותו יום בו נמסרה הסחורה ליעודה המבוקש.
12.    ימי עסקים: ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג.
ימי חג וחול המועד.

 

כללי

13.    כל יצירות האומנות, השירותים והמידע שבאתר כפופים לתנאים שמופיעים להלן. שימוש באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה על ידי האתר מהווה אישור המזמין כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה ויפעל על פיהם, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג ומין שהוא כנגד שרה קנול ו/או מי מטעמה ו/או הנהלת האתר ו/או האתר בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

14.    על כן, אם אינך מסכים לתנאי התקנון הינך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
15.   תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים  למיניהם וכל מכשיר אלקטרוני אחר) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
16.    שרה קנול ו\או הנהלת האתר אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או התמונות שבאתר.
17.    התמונות באתר הינן להמחשה בלבד והנהלת האתר תשתדל לעשות כמיטב יכולתה על מנת להציג תמונה מדויקת של המוצר עד כמה שניתן.
18.    הנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות. חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות אי דיוקים או שגיאות והאתר ובעליו לא יישאו באחריות כלשהיא הנובעת מאי הדיוקים או השגיאות.
19.    מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ על פי דין.
20.    רישומי המחשב של הנהלת האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 
21.    שרה קנול רשאית, בכל עת, לעשות שינוי בתנאי השימוש באתר, וזאת על ידי עדכונו למסמך זה. שינוי זה יחייב את המשתמש בכל דבר ועניין.

22.   שרה קנול או/ו מי מטעמה יהיו רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי שרה קנול ו\או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.
23.    בכל שאלה בנוגע לאתר לתנאי השימוש באתר, למוצרים המופיעים בו, הזמנות, בירורים וכיוצא באלו, תוכל לפנות אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת knoll@012.net.il ו/או באמצעות הטלפון 0544652516 והנהלת האתר תשוב אליך בהקדם. כמו כן, הסטודיו של גב' שרה קנול ממוקם ברחוב ז' חשון 57 רמת השרון. 

 

הרכישה באתר
24.    האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר.
25.    עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן "דף הפריט"). 
26.    לתשומת הלב, הנהלת האתר רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר יצירות אומנות שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת.
27.    המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
28.   על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המזמין להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי וכתובת למשלוח.
29.    התשלום באתר מאובטח ע"י חברת pelecard בטכנולוגיית SSL ובתקן PCI Level I   דרכה ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי. בנוסף ניתן לשלם גם באמצעות PAYPAL.
30.    על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל הנהלת האתר להבטיח את ביצוע ההזמנה.
31.    כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך.
32.    במעמד ביצוע ההזמנה תבצע הנהלת האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למזמין הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה, יובהר כי רק לאחר משלוח ההודעה האמורה העסקה תיחשב כהזמנה.
33.    מובהר כי חיוב המשתמש בגין עלות הפריט הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. הפריטים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המזמין הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: "הפריטים".

 

אספקת היצירות

34.    הציורים המוצגים באתר הינם ציורי מקור (ללא העתקים). 

35.    הפסלים המוצגים באתר ניתנים ליציקה מחודשת, וניתן להכין מכל פסל עד 12 עותקים, לפי הצורך ובהתאם לדרישת המזמינים. 
36.    כל הפסלים באתר חתומים ומתוארכים על ידי האמנית שרה קנול.
37.    המזמין מקבל עבור כל יצירה תעודת מקור, אשר מונפקת על ידי שרה קנול.
38.    לאחר בחירת היצירה/ והזנת כל הפרטים הדרושים תתבקש לבחור דרך משלוח מהאפשרויות המוצגות.
39.    במידה והעסקה לא אושרה מסיבה כלשהי תשלח למשתמש הודעה לדואר האלקטרוני תוך זמן סביר על ביטול ההזמנה.
40.    אנו ממליצים ליצור קשר עם שרה קנול בכל אחת מדרכי ההתקשרות במידה וישנו ספק כלשהו לגבי ההזמנה ו/או המשלוח.
41.    המזמין רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר על  לפי בחירתו בתנאי שהיעד נמצא בטווח החלוקה שהגדירה הנהלת האתר.
42.    הנהלת האתר תספק למזמין את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 14 ימי עסקים במידה והרכישה נעשתה בישראל).
43.    אספקת היצירות תהיה ללא עלות למזמין אשר כתובת המשלוח הרצויה עבורו הינה באזור המרכז והשרון.
44.    ניתן לאסוף את היצירות מהסטודיו של שרה קנול, בתיאום מראש מולה, ללא עלות. הסטודיו של שרה קנול ממוקם ברחוב ז' חשון 57 רמת השרון.
45.    עבור מזמין אשר כתובת המשלוח המבוקשת עבורו תהיה לשאר אזורי הארץ, מלבד אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, אשר אליהם לא תהיה זמינות למשלוחים, תצוין עלות המשלוח בעת קניית היצירה.
46.    אספקת היצירות לארצות אחרות יסופקו בהתאם למשלוחים לאותה ארץ, כאשר העלות משתנה לפי המדינה המבוקשת. עלויות השילוח למדינה שאינה ישראל יסוכמו עם המזמין באופן פרטני על ידי שרה קנול או מי מטעמה.
47.    המשלוחים באמצעות חברת השילוח יבוצעו בתאום מראש, טרם הבאת המוצר. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת שירותי משלוח.
48.    הנהלת האתר איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג.
49.    הנהלת האתר אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, או אחרת, או לארצות שאינן בטווח החלוקה.
50.    אספקת פריטים אל בית המזמין או לכל יעד אחר אותו בחר המזמין, כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: "דמי משלוח"). דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר אלא אם נקבעה הטבה של משלוח חינם ללקוח.
51.    אספקת הפסלים הנמצאים במלאי יסופקו לפי התנאים שצוינו במעמד המכירה, בגמר המלאי זמן האספקה יהיה בין 3-4 חודשים, שהנם זמן יציקת הפסלים לערך.
52.    בעת קבלת הפריט, על המזמין לוודא את תקינותו ושלמותו של הפריט המוזמן ביום אספקת המוצר. באם הפריט הגיע תקין וללא כל נזק, יחתום בפני חברת השילוח כי קיבל את הפריט בשלמותו. לאחר חתימת המזמין לא תהיה הנהלת האתר אחראית לכל נזק ו\או פגם בפריט שהתקבל. 
53.    באם הפריט הגיע לבית המזמין כשהוא תקול או פגום, על המזמין לסרב לחתום על קבלת הפריט בשלמותו ולציין את הפגם בפני חברת השילוח. במצב עניינים זה, ובאם אכן יימצא פגם ממשי בפריט, הפריט יוחלף או יתוקן בהתאם לבקשת המזמין ובתנאי שהדבר אפשרי. במידה ולא ניתן לספק למזמין את הפריט עקב הפגם, יזוכה הלקוח בסכום הפריט ויחויב רק בעלויות ביטול עסקה.
54.    כל הפריטים נשלחים כאשר הם עטופים וארוזים היטב למען מניעת פגיעות אפשריות. לפירוט נוסף לגבי אופן שליחת הפרטים ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר\שרה קנול.

 

ביטול עסקת הרכישה על ידי המזמין

55.    במידה ואינך מרוצה מהפריט שקיבלת ואתה מעוניין להחזירו ולקבל את כספך בחזרה, כספך יוחזר במלואו בתוך 14 יום מיום החזרת המוצר. אופן החזר התשלום- זיכוי בכרטיס האשראי.
56.    עליך להודיע על רצונך להחזיר את המוצר לא יאוחר מ- 14 יום מיום קבלת המוצר.
57.   לא תתאפשר החלפה/ החזרה ולא יינתן זיכוי כספי עבור מוצר שנפגם בדרך כלשהי ו/או מוצר שבוצע בו שימוש כלשהו. הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק –כפי שהתקבל. מובהר, כי הנהלת האתר תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר.
58.    המזמין רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:
59.    במידה והמוצר היינו ייצור מיוחד עבור המזמין\הלקוח, דהיינו ייצור ע"פ הזמנת הלקוח. הלקוח לא יוכל לקבל זיכוי כספי או החלפה. 
60.    לעניין פגם שנפל במוצר, במידה ולא הודיע המזמין להנהלת האתר על פגם כלשהו במוצר וזאת בעת קבלת הפריט כמפורט לעיל, מהווה הדבר הודעה כי לא נפל כל פגם במוצר ולמזמין לא תהיה כל טענה כנגד הנהלת האתר לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.
61.    זיכויים יועברו לכרטיס האשראי ו/או לחשבון הפיי פאל בו בוצעה ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בסך 5% משווי העסקה או 100 ₪, הנמוך מבינהם, בהתאם לדין. הזיכוי יועבר לכרטיס האשראי של המזמין ו/או לחשבון הפיי פאל בהתאם למדיניות חברת האשראי וחברת פיי פאל. 
62.    בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות להנהלת האתר באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת knoll@012.net.il ו/או באמצעות הטלפון 0544652516.

 

ביטול עסקת הרכישה על ידי שרה קנול או מי מטעמה

63.    הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצעה המזמין, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
64.    אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי.
65.    אם יתגלה כי נפלה טעות בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר באתר.
66.    אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המזמין.
67.    אם התגלעה חוסר הסכמה עם המזמין לאחר השלמת העסקה לגבי אחד מתנאי העסקה ו/או המשלוח.
68.    באם המזמין אינו נותן מענה בדרכי ההתקשרות שהזין ו\או לא סיפק פרטים חיוניים הנחוצים להשלמת העסקה כנדרש.
69.    בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה, המזמין ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין;
70.    המזמין מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים;
71.    המזמין ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בשרה קנול ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו.
72.    אם לפי דעת הנהלת האתר, בכוונת המזמין לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'.
73.    במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה טרור מצבי חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.
74.    בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
75.    בנסיבות כאמור רשאית הנהלת האתר לבטל את העסקה או להציע למזמין פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול.
76.    בוטלה מכירה כאמור, הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למזמין או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.  
77.    המזמין יודע ומאשר כי על אף שקיימים פריטים באתר המוצעים למכירה כאחד מסוגם, באופן זה שלא ימכרו שני פריטים מאותו הסוג, הרי שקיימת אפשרות כי פריט המופיע באתר כבר נרכש ו/או הוזמן על ידי קונה אחר והדבר טרם עודכן באתר. הקונה מאשר כי מובן לו שבנסיבות שכאלה שרה קנול לא תספק את הפריט לקונה ואו המזמין השני בזמן, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי שרה קנול ו\או מי מטעמה בקשר עם כך.
78.    הודעה על ביטול ההזמנה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדוא"ל לכתובת אשר צוינה באתר באופן תקין.
79.    אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של שרה קנול ו/או האתר לתבוע את נזקיהן בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה משמעותית ממצבו לאחר החזרתו.

 

אחריות האתר

80.    התמונות באתר להמחשה בלבד. המידע והמוצרים הכלולים באתר עשויים להכיל בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס, כמו כן תמונות המוצרים הינן להמחשה בלבד ואינן תואמות בהכרח למוצרים במציאות. 
81.    נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר לא יחייב הדבר את האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמו. 

82.    שרה קנול ו\או הנהלת האתר ו/או האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למשתמשת ו/או למזמין ו/או לגולשת ו/או לצד שלישי כתוצאה מרכישה משימוש באתר או כתוצאה מרכישה באמצעות האתר. שלא על פי תקנון זה תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/ו מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא שאז שרה קנול\הנהלת האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל הזמנה ספציפית.
83.    בשום נסיבות לא תחול על שרה קנול ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין שימוש במוצרי האתר, באספקה או באי אספקה של שירותים ומוצרים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע להנהלת האתר או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
84.    ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכיו"ב בין המוצר כפי שהוא הוצג באתר לבין המוצר במציאות. אין בכך כדי להטיל על הנהלת האתר או מי מטעמה אחריות כלשהיא.
85.    מסיבות טכנולוגיות ברורות יתכן והצבעים אשר המזמין רואה על המסך שונים מהצבעים של התמונה, פוסטר או ציור אותו יקבל בפועל. בדרך כלל ההבדלים קטנים כתלות באיכות מסך המחשב של המזמין. הנהלת האתר עושה את מירב המאמצים על מנת לספק מוצר איכותי, אך מובהר כי לא תחליף מוצר מהסיבה שהצבעים אינם זהים לצבעים ולטקסטורה אשר נצפו על ידי המזמין.
86.    הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהי חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה בכל מקרה לא תישא הנהלת האתר באחריות כלשהיא.
87.    בכל מקרה לא תישא הנהלת האתר באחריות כלשהיא  העולה על ערך  המוצר שנרכש וכל נזק אחר.
88.    שרה קנול אינה אחראית לשימוש שיעשה על ידי המזמין ו/או מקבל ההזמנה במוצר לרבות ניקויו, או כל שימוש אחר כלשהו.
89.    הנהלת האתר תצא ידי חובתה עם מסירת המוצרים שהוזמנו לכתובת המשלוח אותו מסרת בעת ההזמנה.
90.    במקרה שרכשת מוצר פגום זכותך היחידה היא להחליפו או לקבל את ערך תמורתו בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה ובהתאם לחוק.
91.    הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך בשל איחור באספקה או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו לך היו פגומים.

 

זכויות יוצרים

92.    התכנים המופיעים באתר זה כוללים מלל ותמונות שהינן נחלתם וקניינה הבלעדי של שרה קנול.

93.    אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להעביר או לאחסן חלק מהתוכן או כולו בכל צורה שהיא ללא הסכמה בכתב ומראש של שרה קנול. מובהר במפורש כי אסורה כל העתקה (לרבות דיגיטלית), הפצה ומכירה של התמונות הנמכרות באתר.
94.    כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות סימני המסחר, וזכויות הינם רכושה של שרה קנול בלבד.

95.    אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המופיעות בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם הנהלת האתר בלא קבלת הסכמתה של שרה קנול מראש ובכתב.

96.    כל התוכן המילולי, אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של שרה קנול.

97.    אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב לכל מטרה אחרת בין על ידך ובין על ידי צד שלישי או בשיתוף צד שלישי בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרונים או מכניים או אופטיים, אמצעי צילום והקלטה או בכל אמצעי ו/או דרך אחרת בלא קבלת הסכמתה של שרה קנול.

 

שינוי בתנאי השימוש

98.    הנהלת האתר רשאית מעת לעת לשנות את תנאי השימוש או כל אחד מתנאי השימוש באתר על ידי פרסום גרסה מתוקנת באתר האינטרנט. הגרסה המתוקנת תיכנס לתוקף במועד פרסומה.

 

דין ושיפוט

99.    הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד.

 

חוק הגנת הפרטיות

100.    על מנת לרכוש אחד או יותר מן היצירות יהיה עלייך למלא את פרטייך, מידע זה מועבר הנהלת האתר.

101.    הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר ומימוש הרכישה עם כל המשתמע מכך.
102.    על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 הגולש רשאי לעיין במידע, כשמידע זה מוחזק במאגר מידע כהגדרתו בחוק. המידע הנאסף אודותיך על ידי מפעילי האתר במסגרת פעילות ממוקדת או אגב אורחא, כפוף לחוק זה ולפיכך לכל זכויות ודרישות הגולש וכל מאן דבעי, בהתאם לכל דין.

103.    במהלך שימוש הגולשים באתר יתכן וייאסף מידע אודות המשתמש-הגולש, הרגלי גלישתו באתר, שירותים ומוצרים שנרכשו על ידו באתר, הצעות ושירותים, פרסומות ונושאי עניין שלו, מוצרים שביקש למכור או לרכוש, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, הצעות ושירותים שעניינו אותך. הגולש אינו חייב למסור כל מידע ולגלוש באתר ולאפשר איסוף נתונים אודותיו אולם בגולשו באתר הינו מסכים לאסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות כל דין. יתכן כי לגבי שירותים מסוימים לא יוכל לגלוש באתר ולהנות משירותים אלה ללא העברת מידע.

104.    הנהלת האתר נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע.

105.    הנהלת האתר לא תגלה לצדדים שלישיים פרטים אישיים שמסר המשתמש למעט במקרים של צו מרשות מוסמכת או כל מקרה של הפרת תנאי השימוש או לצרכים משפטיים ככל שיידרשו ע"פ דין.

106.    אף האמור לעיל מובהר בזאת כי העברת מידע באינטרנט עלולה להיקרא ולהילכד ע"י אחרים והנהלת האתר אינה אחראית לתקלה ו/או פריצה אשר תביא לחשיפת פרטי המשתמש ו/או מידע אחר אך תעשה ככל שבידה למנוע אותה.

bottom of page